Globentrotters was mijn poging om een strookjes/krantenstrip te maken. Toen het na een stook of 40 een vervolgverhaal was
geworden ben ik er mee opgehouden om me op meer verhalende strips toe te leggen. Voor het inmiddels ter zielen gegane
Myx Magazine heb ik het geheel ingekleurd en van de eerste twee stroken een volledige introductiepagina gemaakt. Over het
vervolg van de strip konden de hoofdredacteur en ik het niet eens worden, dus daar is het dan ook niet van gekomen.