Tot zover de Globentotters-stroken die gepubliceerd zijn in het roemloos ten onder gegane Myx magazine.
Klik verder voor de laatste, afgekeurde stroken.